Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume/PrenumeCHIORESCU ADRIAN
AdresăIaşi, România
E-Mailchiorescu [arond] yahoo.com

Experienţă profesională

Perioada2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupatInformatician - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Numele şi adresa angajatoruluiUniversitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Bulevardul Carol I, nr. 20A, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducaţie

Perioada

2006 - 2015
Funcţia sau postul ocupatInformatician - Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi
Activităţi şi responsabilităţi principaleAdministrarea reţelelor de calculatoare şi a tuturor echipamentelor IT&C (hardware şi software);
Administrarea tuturor echipamentelor multimedia (amplificator, mixer, boxe, microfoane, videoproiectoare etc.)
Asigurarea service-ului pentru echipamente;
Administrarea conexiunilor la Internet şi a site-ului şcolii http://www.scoalaecuza.ro;
Administrarea tuturor profilelor web ale şcolii pentru promovarea pe diverse reţele de socializare;
Administrarea sistemului de e-learning AeL;
Administrarea contului şcolii în SIIIR;
Administrarea sistemului de supraveghere video al şcolii;
Asigurarea suportului tehnic pentru personalul şcolii;
Promovarea imaginii şcolii prin editarea de materiale imprimate (pliante, broşuri, afişe), materiale audio-video şi publicarea pe web;
Coordonarea proiectului Erasmus+ 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă);
Coordonarea proiectelor "Îngeri în Primăvară", "Radio ZC", "Clubul de Electronică", "Clubul de Week-end";
Implicarea activă în proiectele locale şi europene ale şcolii;
etc.
Numele şi adresa angajatoruluiŞcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi
Stradela Canta, nr. 10, Iaşi, 700527
Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducaţie

Perioada

2006 - prezent
Funcţia sau postul ocupatFormator, colaborator al CCD Iaşi
Activităţi şi responsabilităţi principaleSusţinerea cursurilor de perfecţionare acreditate de către CCD:
"Iniţiere IT şi Utilizare AeL"
"Tehnici Informaţionale Computerizate"
Numele şi adresa angajatoruluiCasa Corpului Didactic Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducaţie

Perioada

iunie 2011 - decembrie 2011
Funcţia sau postul ocupatExpert formare TIC în cadrul proiectului POSDRU "Privim spre viitor - e-Chimie"
Activităţi şi responsabilităţi principaleInstruirea cadrelor didactice în vederea utilizării eficiente a TIC în predarea chimiei, precum şi utilizarea unei platforme de e-learning. În judeţul Iaşi s-au format 4 grupe: ISI1, ISI2, ISI3 şi ISP1.
Numele şi adresa angajatoruluiSIVECO România, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducaţie


Perioada

2003 - 2008
Funcţia sau postul ocupatProgramator Web (full şi part time)
Activităţi şi responsabilităţi principaleProgramarea site-urilor web.
PHP, MySql, HTML, XML, JS, CSS etc.
Numele şi adresa angajatoruluiProffesional Systems, SITEX Design, ELSACO
Tipul activităţii sau sectorul de activitateProgramare Web

Perioada

1999 - 2006
Funcţia sau postul ocupatProfesor de Informatică
Activităţi şi responsabilităţi principalePredarea disciplinei Informatică
Numele şi adresa angajatoruluiŞcoala "Elena Cuza" Iaşi, Şcoala "Petru Poni" Iaşi, Şcoala "Ion Creangă" Iaşi, Şcoala "Alexandru cel Bun" Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducaţie

Perioada

2004
Funcţia sau postul ocupatConsultant vânzări
Activităţi şi responsabilităţi principaleComercializarea produselor din domeniul IT.
Numele şi adresa angajatoruluiRompers Grup Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitateVânzări IT

Perioada

1998 - 1999
Funcţia sau postul ocupatAgent de vânzări
Activităţi şi responsabilităţi principaleVânzarea produselor electrocasnice
Numele şi adresa angajatoruluidiverse firme de distribuţie
Tipul activităţii sau sectorul de activitateVânzări


Educaţie şi formare
Perioada2012
Calificarea / diploma obţinutăFormator
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditePregătirea profesională a personalului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCentrul de Pregătire în Informatică, Bucureşti

Perioada

2007
Calificarea / diploma obţinutăCertificate of Completion
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeUtilizarea platformei ORACLE ThinkQuest.org
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareORACLE Education Foundation

Perioada

2007
Calificarea / diploma obţinutăProfesor master (formator)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeInstruirea în societatea cunoaşterii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareSIVECO România

Perioada

2006
Calificarea / diploma obţinutăCertificat "Instructor Acreditat AeL"
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeFormator pentru cursul "Iniţiere IT şi Utilizare AeL"
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareSIVECO România

Perioada

2005
Calificarea / diploma obţinutăMaster
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeLingvistică Computaţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareFacultatea de Informatică a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi

Perioada

2002
Calificarea / diploma obţinutăDiplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeInformatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareFacultatea de Informatică a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi

Perioada

1999
Calificarea / diploma obţinutăInformatician
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeInformatică şi Tehnologia Informaţiei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareColegiul de Informatică a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi


Aptitudini şi competenţe personale
Limbi străineEngleză (înţelegere: Bine, vorbire: Bine, scriere: Bine)
Franceză, Rusă (începător)
Competenţe şi abilităţi socialesociabil, deschis la nou, dorinţă de învăţare şi promovare, lucrez bine în echipă
Competenţe şi aptitudini organizatoricebine organizat, eficient
Competenţe şi aptitudini tehniceUşurinţă în utilizarea oricăror echipamente tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatoruluiAbilităţi de lucru foarte bune atât cu partea hardware cât şi cu partea software
Competenţe şi aptitudini artisticeapreciez arta
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducereB, din 1997

Informaţii suplimentare

nefumător